ادرس کارخانه: استان البرز ما بین ماهدشت و اشتهارد
شهرک صنعتی کوثر خ دوم غربی
شماره های تماس:37361170-026
026-37361057
026-37361062
026-37361068
فکس:02637361307
info@100100.co.ir
http//:100100.co.ir


ѐ